ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΡΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

Η Τεχνητή Νοημοσύνη την τελευταία δεκαετία αρχίζει να κυριαρχεί όλο και περισσότερο στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Δεκάδες εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων καθώς και πολύ γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Λεπτομέρειες

Safety and immunogenicity of COVID-19 vaccination in patients with non-alcoholic fatty liver disease (CHESS2101): A multicenter study

Ασφάλεια και ανοσογονικότητα των εμβολίων κατά του COVID-19 σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος (ΝΑFLD), όπως προκύπτουν από μια πολυκεντρική μελέτη.

Λεπτομέρειες

Serum Levels of a-Fetoprotein Increased More Than 10 Years Before Detection of Hepatocellular Carcinoma

Οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) συνιστάται να υποβάλλονται σε έλεγχο με υπερηχογράφημα. Ωστόσο, η υπερηχογραφική εξέταση έχει περιορισμούς σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε μικρούς όγκους. Ο επιπλέον έλεγχος με μέτρηση των επιπέδων της α-φετοπρωτεΐνης (AFP)

Λεπτομέρειες

NASH limits anti-tumour surveillance in immunotherapy-treated HCC

Hepatocellular carcinoma (HCC) can have viral or non-viral causes1–5. Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is an important driver of HCC. Immunotherapy has been approved for treating HCC, but biomarker-based stratification of patients for optimal response to therapy is an unmet need6,7. Here we report the progressive accumulation of exhausted, unconventionally activated CD8+PD1+ T cells in NASH-affected livers.

Λεπτομέρειες

Chronic Liver Diseases and the Microbiome: Translating Our Knowledge of Gut Microbiota to Management of Chronic Liver Disease

Η χρόνια ηπατοπάθεια αγγίζει το μέγεθος μιας επιδημίας χάρη στον αυξανόμενο επιπολασμό της παχυσαρκίας, της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ παγκοσμίως.

Λεπτομέρειες

Anti-glycoprotein 2 (anti-GP2) IgA and anti-neutrophil cytoplasmic antibodies to serine proteinase 3 (PR3-ANCA): antibodies to predict severe disease, poor survival and cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC) συσχετίζεται με προοδευτική ηπατοπάθεια και χολαγγειοκαρκίνωμα. Αν και η διαστρωμάτωση του κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη κλινικών αποφάσεων, παρεμποδίζεται από την έλλειψη αποδεδειγμένων προγνωστικών δεικτών.

Λεπτομέρειες

Digital pathology: accurate technique for quantitative assessment of histological features in metabolic‐associated fatty liver disease

Η ιστολογική αξιολόγηση των βιοψιών στη σχετιζόμενη με μεταβολικές διαταραχές λιπώδη νόσο του ήπατος (MAFLD) είναι υποκειμενική, περιγραφική και παρουσιάζει μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών παθολογοανατόμων. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διαφορετικών ιστολογικών χαρακτηριστικών

Λεπτομέρειες

Prevalence and long‐term outcome of sub‐clinical primary sclerosing cholangitis in patients with ulcerative colitis

H Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα (Primary sclerosing cholangitis -PSC) συνδέεται στενά με τη φλεγμονώδη νόσου του εντέρου, ιδιαίτερα την ελκώδη κολίτιδα (ulcerative colitis -UC), έχοντας έναν αυξημένο κίνδυνο νεοπλασίας των χοληφόρων και του παχέος εντέρου. Επιδιώξαμε να ξεκαθαρίσουμε τη συχνότητα,

Λεπτομέρειες

Effectiveness and safety of obeticholic acid in a Southern European multicenter cohort of patients with primary biliary cholangitis and suboptimal response to ursodeoxycholic acid

Το Obeticholic acid (OCA) εγκρίθηκε πρόσφατα ως η μόνη έχουσα έγκριση εναλλακτική θεραπεία για ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) με δυσανεξία ή υποβέλτιστη ανταπόκριση στο ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA). Ωστόσο, είναι διαθέσιμα λίγα δεδομένα εκτός των κλινικών δοκιμών από μελέτες πραγματικής ζωής.

Λεπτομέρειες