Terlipressin given by continuous intravenous infusion versus intravenous boluses in the treatment of hepatorenal syndrome: A randomized controlled study

Η τερλιπρεσσίνη χρησιμοποιείται σε κιρρωτικούς ασθενείς με ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) είτε με συνεχόμενη ενδοφλέβια έγχυση είτε σε δόσεις εφόδου (bolus) ενδοφλεβίως, χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο τρόπων χορήγησης

Λεπτομέρειες

Safety and efficacy of simeprevir plus sofosbuvir with or without ribavirin in patients with decompensated genotype 1 hepatitis C cirrhosis

Η συνδυασμένη αντιική αγωγή με sofosbuvir (SOF) και simeprevir (SIM) πρόκειται για μία θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονοτύπου 1. Ωστόσο, η ασφάλεια του παραπάνω θεραπευτικού σχήματος σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί.

Λεπτομέρειες

Treatment with non-selective beta blockers is associated with reduced severity of systemic inflammation and improved survival of patients with acute-on-chronic liver failure

Οι μη-εκλεκτικοί β-αποκλειστές (NSBBs) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία της πυλαίας υπέρτασης τα τελευταία 25 χρόνια. Δύο πρόσφατες μελέτες παρατήρησης αμφισβήτησαν την ευνοϊκή δράση των NSBBs ασθενείς με κίρρωση και ανθεκτικό ασκίτη, αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα και αλκοολική ηπατίτιδα.

Λεπτομέρειες

The Epidemiology of Liver Diseases Unique to Pregnancy in a US Community: A Population-Based Study

Η κύηση συχνά επιπλέκεται από ηπατικές παθήσεις, που ενίοτε έχουν δυσμενείς επιδράσεις στη μητέρα ή/και το κύημα. Οι ηπατικές παθήσεις που εμφανίζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης, το οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης και το σύνδρομο HELLP, το οποίο χαρακτηρίζεται από αιμόλυση

Λεπτομέρειες

Statins Are Associated With a Decreased Risk of Decompensation and Death in Veterans With Hepatitis C–Related Compensated Cirrhosis

Οι στατίνες είναι αναστολείς της ηπατικής αναγωγάσης HMG-CoA (3 Hydroxyl-3 Methyl Glutaryl CoA) που χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την θεραπευτική αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων της LDL χοληστερόλης, ενώ διαθέτουν και επιπρόσθετες ευεργετικές επιδράσεις στο αγγειακό δίκτυο συνεισφέροντας σημαντικά στην μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

Λεπτομέρειες

Anti-HBV DNA vaccination does not prevent relapse after discontinuation of analogues in the treatment of chronic hepatitis B: a randomised trial–ANRS HB02 VAC-ADN

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) χρειάζεται να λαμβάνουν μακροχρόνια αντιιική αγωγή με υψηλή πιθανότητα υποτροπής μετά τη διακοπή της. Πρόκειται για πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη από τη Γαλλία (φάσης Ι/ΙΙ, ANRS HB02-VAC-ADN) που είχε σκοπό να ελέγξει μέσω DNA εμβολίου την υπόθεση της καλύτερης

Λεπτομέρειες

Excellent outcomes of liver transplantation using severely steatotic grafts from brain-dead donors.

Ηπατικά μοσχεύματα με μακροφυσαλιδώδη στεάτωση >60% θεωρούνται ακατάλληλα για μεταμόσχευση ήπατος από θανόντα δότη, λόγω του απροσδόκητα υψηλού κινδύνου πρωτοπαθούς μη λειτουργίας και απόρριψης του μοσχεύματος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εμπειρία των ερευνητών στη χρήση τέτοιων μοσχευμάτων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες. Μελετήθηκαν αναδρομικά στοιχεία εκβάσεων μεταμοσχεύσεων ήπατος από το 1991 έως το 2013.

Λεπτομέρειες

Daclatasvir plus simeprevir with or without ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C virus genotype 1 infection

Η παρούσα ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙ εξετάζει την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης θεραπείας με daclatasvir (παν-γονοτυπικός αναστολέας πρωτεάσης NS5A) και simeprevir (αναστολέας πρωτεάσης NS 3/4A) με ή χωρίς ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1…..

Λεπτομέρειες

Treatment of hepatitis C virus–associated mixed cryoglobulinemia with direct-acting antiviral agents

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί την πιο κοινή αιτία συνδρόμου μικτής κρυοσφαιριναιμίας. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των από του στόματος απευθείας δρώντων αντιικών φαρμάκων (DAAs) στην αντιμετώπιση της κρυοσφαιριναιμίας είναι άγνωστη.

Λεπτομέρειες

Hepatitis C Virus Infection Is Associated With Increased Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis of Observational Studies

Είναι γνωστό πως η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί παγκόσμια αιτία ηπατικής νοσηρότητας και ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, εκτός από την αναμενόμενη θνητότητα σε σχέση με το ήπαρ, η χρόνια HCV λοίμωξη έχει φανεί σε ορισμένες μελέτες να σχετίζεται και με αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα, πιθανόν μέσω της συχνότερης εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη (Σ.Δ.) τύπου 2….

Λεπτομέρειες