Αποτελέσματα κρίσεως ερευνητικών πρωτοκόλλων για χρηματοδότηση από την ΕΕΜΗ

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία δύο ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη

Λεπτομέρειες

Branched-Chain Amino Acids Prevent Hepatocarcinogenesis and Prolong Survival of Patients With Cirrhosis

Η παρούσα πολυκεντρική μελέτη διενεργήθηκε στην Ιαπωνία και είχε σαν σκοπό να ανιχνεύσει την επίδραση της λήψης ΑΠΑ στην ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) και στην επιβίωση κιρρωτικών ασθενών.

Λεπτομέρειες

Prediagnostic Circulating Vitamin D Levels and Risk of Hepatocellular Carcinoma in European Populations: A Nested Case-Control Study.

Στην παρούσα ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη εκτιμήθηκε η σχέση των επιπέδων της βιταμίνης D με την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) αναλύοντας τον πληθυσμό των 520.000 συμμετεχόντων στην προοπτική μελέτη EPIC

Λεπτομέρειες

Αποτελέσματα κρίσεων χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία δύο ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση των παρακάτω ερευνητικών προσπαθειών :

Λεπτομέρειες

Accurate computed tomography-based portal pressure assessment in patients with hepatocellular carcinoma.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) συνήθως ενδείκνυται σε ασθενείς χωρίς σημαντική πυλαία υπέρταση, δηλαδή με κλίση πίεσης των ηπατικών φλεβών (HVPG) έως 10 mmHg και, συνεπώς, η μέτρηση της HVPG με διασφαγιτιδική προσπέλαση περιλαμβάνεται στον προεγχειρητικό/ προμεταμοσχευτικό έλεγχο

Λεπτομέρειες

Cost-Effectiveness of Sofosbuvir-Based Triple Therapy for Untreated Patients With Genotype 1 Chronic Hepatitis C.

Η σοφοσμπουβίρη (αναστολέας της NS5B πολυμεράσης) είναι το πρώτο νέας γενιάς αντι-ιικό φάρμακο έναντι της ηπατίτιδας C που πήρε πρόσφατα έγκριση. Η σοφοσμπουβίρη ουσιαστικά δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η θεραπεία της HCV λοίμωξης τα επόμενα έτη: λίγα δισκία ημερησίως για μικρό χρονικό διάστημα με υψηλή αποτελεσματικότητα και λίγες παρενέργειες.

Λεπτομέρειες

Type-1 Hepatorenal Syndrome Associated With Infections in Cirrhosis: Natural History, Outcome of Kidney Function, and Survival.

Rogelio Barreto, Claudia Fagundes, Monica Guevara et al. Hepatology 2014;59:1505-1513. Όπως είναι γνωστό, οι βακτηριακές λοιμώξεις σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση μπορούν να πυροδοτήσουν παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που να οδηγήσουν σε ΗΝΣ τύπου Ι. Στην παρούσα προοπτική μελέτη από την ηπατολογική ομάδα της Βαρκελώνης συμπεριελήφθησαν 70 ασθενείς με βακτηριακή λοίμωξη και ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) τύπου Ι.

Λεπτομέρειες