Statins Are Associated With a Decreased Risk of Decompensation and Death in Veterans With Hepatitis C–Related Compensated Cirrhosis

Οι στατίνες είναι αναστολείς της ηπατικής αναγωγάσης HMG-CoA (3 Hydroxyl-3 Methyl Glutaryl CoA) που χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την θεραπευτική αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων της LDL χοληστερόλης, ενώ διαθέτουν και επιπρόσθετες ευεργετικές επιδράσεις στο αγγειακό δίκτυο συνεισφέροντας σημαντικά στην μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

Λεπτομέρειες

Anti-HBV DNA vaccination does not prevent relapse after discontinuation of analogues in the treatment of chronic hepatitis B: a randomised trial–ANRS HB02 VAC-ADN

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) χρειάζεται να λαμβάνουν μακροχρόνια αντιιική αγωγή με υψηλή πιθανότητα υποτροπής μετά τη διακοπή της. Πρόκειται για πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη από τη Γαλλία (φάσης Ι/ΙΙ, ANRS HB02-VAC-ADN) που είχε σκοπό να ελέγξει μέσω DNA εμβολίου την υπόθεση της καλύτερης

Λεπτομέρειες

Daclatasvir plus simeprevir with or without ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C virus genotype 1 infection

Η παρούσα ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙ εξετάζει την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης θεραπείας με daclatasvir (παν-γονοτυπικός αναστολέας πρωτεάσης NS5A) και simeprevir (αναστολέας πρωτεάσης NS 3/4A) με ή χωρίς ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1…..

Λεπτομέρειες

Treatment of hepatitis C virus–associated mixed cryoglobulinemia with direct-acting antiviral agents

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί την πιο κοινή αιτία συνδρόμου μικτής κρυοσφαιριναιμίας. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των από του στόματος απευθείας δρώντων αντιικών φαρμάκων (DAAs) στην αντιμετώπιση της κρυοσφαιριναιμίας είναι άγνωστη.

Λεπτομέρειες

Excellent outcomes of liver transplantation using severely steatotic grafts from brain-dead donors.

Ηπατικά μοσχεύματα με μακροφυσαλιδώδη στεάτωση >60% θεωρούνται ακατάλληλα για μεταμόσχευση ήπατος από θανόντα δότη, λόγω του απροσδόκητα υψηλού κινδύνου πρωτοπαθούς μη λειτουργίας και απόρριψης του μοσχεύματος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εμπειρία των ερευνητών στη χρήση τέτοιων μοσχευμάτων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες. Μελετήθηκαν αναδρομικά στοιχεία εκβάσεων μεταμοσχεύσεων ήπατος από το 1991 έως το 2013.

Λεπτομέρειες

Hepatitis C Virus Infection Is Associated With Increased Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis of Observational Studies

Είναι γνωστό πως η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί παγκόσμια αιτία ηπατικής νοσηρότητας και ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, εκτός από την αναμενόμενη θνητότητα σε σχέση με το ήπαρ, η χρόνια HCV λοίμωξη έχει φανεί σε ορισμένες μελέτες να σχετίζεται και με αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα, πιθανόν μέσω της συχνότερης εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη (Σ.Δ.) τύπου 2….

Λεπτομέρειες

Hepatitis C virus treatment in the real world: optimising treatment and access to therapies

Πρόσφατα δεδομένα κατέδειξαν ότι η θνητότητα των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C που έλαβαν αγωγή με σχήματα πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης (PegIFN) και πέτυχαν SVR μειώθηκε κατά 62-84% σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς SVR, ενώ ο κίνδυνος ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μειώθηκε από 9.3% σε 2.9%. Την τελευταία 5ετία η χρήση των άμεσων αντιιικών παραγόντων για την ηπατίτιδα C…

Λεπτομέρειες

Presence of diabetes mellitus and steatosis is associated with liver stiffness in a general population: The Rotterdam study

Στόχος της παρούσης εργασίας ήταν να μελετηθεί ο επιπολασμός και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ηπατική ίνωση στο γενικό πληθυσμό. Ο προσδιορισμός της ηπατικής ίνωσης έγινε μέσω της ελαστογραφίας ήπατος σε μια μεγάλη και καλά χαρακτηρισμένη σειρά ατόμων με ηλικία ≥45 έτη στα πλαίσια της μελέτης Rotterdam.

Λεπτομέρειες

Association Between Level of Hepatitis D Virus RNA at Week 24 of Pegylated Interferon Therapy and Outcome

Η χρόνια ηπατίτιδα Δ (ΧΗΔ) αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. Όπως είναι γνωστό, η μόνη ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή είναι η ιντερφερόνη, ενώ σύμφωνα με κάποια δεδομένα είναι πιθανό η παρατεταμένη αγωγή (πέραν του έτους) να είναι πιο αποτελεσματική. Μέχρι τώρα δεν έχουν περιγραφεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης

Λεπτομέρειες

Bacterial infection in compensated viral cirrhosis impairs 5-year survival (ANRS CO12 CirVir prospective cohort).

Οι βακτηριακές λοιμώξεις (ΒΛ) αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες νοσηλείας, άρσης αντιρρόπησης και θανάτου στους κιρρωτικούς ασθενείς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος ΒΛ από πολυανθεκτικά στελέχη (MDR) αυξάνει την πιθανότητα επιδείνωσης της ηπατικής λειτουργίας.

Λεπτομέρειες