A low muscle mass increases mortality in compensated cirrhotic patients with sepsis

Οι σοβαρές λοιμώξεις και η απώλεια μυϊκής μάζας σχετίζονται με πτωχή πρόγνωση στην κίρρωση. Ένα ενδεχόμενο συνεργιστικό αποτέλεσμα των δύο αυτών οντοτήτων στους κιρρωτικούς ασθενείς δεν έχει έως τώρα διερευνηθεί. Σχεδιάσαμε να αναλύσουμε αν η ελαττωμένη μυϊκή μάζα μπορεί να επιδεινώσει την έκβαση των κιρρωτικών ασθενών με σήψη.

Details

Eight-year survival in chronic hepatitis B patients under long-term entecavir or tenofovir therapy is similar to the general population

Η επίδραση της μακροχρόνιας αντι-ιικής θεραπείας στην επιβίωση των ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) δεν έχει επαρκώς εκτιμηθεί. Η παρούσα διεθνή πολυκεντρική μελέτη κλειστού πληθυσμού αξιολογεί την συνολική επιβίωση και τις σχετιζόμενες παραμέτρους σε Καυκάσιους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β υπό αγωγή με entecavir ή tenofovir.

Details

Von Willebrand factor indicates bacterial translocation, inflammation, and procoagulant imbalance and predicts complications independently of portal hypertension severity

Τα αυξημένα επίπεδα στο πλάσμα του αντιγόνου του παράγοντα von Willebrand (vWF) έχουν συσχετιστεί με την παρουσία κλινικά σημαντικής πυλαίας υπέρτασης και συνεπώς μπορούν να προβλέψουν την ανάπτυξη κλινικών συμβάντων σε ασθενείς με κίρρωση.

Details

Can negligible hepatic steatosis determined by magnetic resonance imaging–proton density fat fraction obviate the need for liver biopsy in potential liver donors?

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ελεγχθεί το κατά πόσο η εκτίμηση του αμελητέου ποσοστού ηπατικού λίπους (negligible hepatic fat percentage) (<5%) με magnetic resonance (MR)–proton density fat fraction (PDFF) μπορεί να αποκλείσει τη σημαντική ηπατική στεάτωση σε υποψήφιους ζώντες δότες ηπατικού μοσχεύματος παρακάμπτοντας την ανάγκη βιοψίας ήπατος, και να συγκριθεί στο ίδιο άτομο (intra-individual) των MR‐PDFF τεχνικών

Details

Pregnancy in Wilson’s disease: Management and outcome

Η νόσος Wilson (NW) είναι μια σπάνια κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού του χαλκού προκαλούμενη από την τοξική συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ και το νευρικό σύστημα. Τα κλινικά συμπτώματα ποικίλουν, από ασυμπτωματική νόσο έως οξεία ηπατική ανεπάρκεια ή χρόνια ηπατική νόσο με ή χωρίς νευροψυχιατρικά συμπτώματα.

Details

Hepatitis E virus as a cause of acute hepatitis acquired in Switzerland

Εισαγωγή & Σκοπός: η αυτόχθονη ηπατίτιδα Ε αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως ζωονόσος στις δυτικές χώρες. Οι ορολογικές δοκιμασίες έχουν ποικίλλη ευασιθησία και ειδικότητα. Μέθοδος: Εφαρμόσαμε μοριακό έλεγχο προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να χαρακτηρίσουμε την οξεία ηπατίτιδα Ε στην Ελβετία.

Details

Poor adherence to hepatocellular carcinoma surveillance: A systematic review and meta‐analysis of a complex issue

Η επιτήρηση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) σχετίζεται με βελτιωμένη έκβαση και μακροχρόνια επιβίωση. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης (adherence) της επιτήρησης του ΗΚΚ.

Details

Should we treat acute hepatitis C? A decision and cost‐effectiveness analysis

Η θεραπεία της οξείας ηπατίτιδας C δεν αποτελεί κοινή κλινική πρακτική. Καθώς ωστόσο η επίπτωση της HCV λοίμωξης στις Η.Π.Α. συνεχίζει να αυξάνει, ήρθε ενδεχομένως ο χρόνος να επανεκτιμήσουμε τη διαχείριση της οξείας HCV λοίμωξης, στην εποχή των Άμεσα Δρώντων αντιικών Παραγόντων

Details

Pilot study of living donor liver transplantation for patients with hepatocellular carcinoma exceeding Milan Criteria (Barcelona Clinic Liver Cancer extended criteria)

Ένα υποσύνολο ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) που υπερβαίνουν τα κριτήρια του Μιλάνο μπορεί να πετύχουν αποδεκτά ποσοστά επιβίωσης μετά από μεταμόσχευση ήπατος. Η μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες (Living Donor Liver Transplantation- LDLT) έχει αναδυθεί ως εφικτή εναλλακτική προκειμένου να ξεπεράσουμε την έλλειψη δοτών.

Details