Hypergammaglobulinemia is a strong predictor of disease progression, hepatocellular carcinoma, and death in patients with compensated cirrhosis

Η έκβαση της αντιρροπούμενης κίρρωσης ποικίλει ιδιαίτερα και δεν μπορεί να προβλεφθεί με τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη προς το παρόν. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση πιθανών προβλεπτικών παραγόντων κλινικής εξέλιξης ασθενών με Child‐Pugh (C‐P) σταδίου A κίρρωση, οφειλόμενη σε μη θεραπεύσιμες αιτίες, αναλύοντας κλινικές/βιοχημικές/εργαλειακές παραμέτρους

Λεπτομέρειες

Harmful and Beneficial Effects of Anticoagulants in Patients With Cirrhosis and Portal Vein Thrombosis

Εισαγωγή και σκοπός: Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (VKAs) προάγουν την επανασηραγγοποίηση της θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας (PVT) σε ασθενείς με κίρρωση. Εντούτοις, το πλεονέκτημα της επανασηραγγοποίησης της PVT μπορεί να αντιστραφεί από σοβαρή και ήπια αιμορραγία

Λεπτομέρειες

Anti‐viral therapy is associated with improved survival but is underutilised in patients with hepatitis B virus‐related hepatocellular carcinoma: real‐world east and west experience

Εισαγωγή: Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί την κύρια αιτία ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) παγκοσμίως. Παραμένει ασαφές στον πραγματικό κόσμο πως η αντι-ιική θεραπεία επηρεάζει την επιβίωση μετά τη διάγνωση του ΗΚΚ.

Λεπτομέρειες

Improved Diet Quality Associates With Reduction in Liver Fat, Particularly in Individuals With High Genetic Risk Scores for Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Εισαγωγή και σκοπός: Οι διαιτητικές αλλαγές έχουν προταθεί για τη θεραπεία της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD), παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρο εάν η βελτίωση της ποιότητας της διατροφής μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξή της. Διεξήγαμε μια προοπτική μελέτη για να διερευνήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ αλλαγής της ποιότητας της διατροφής και της μεταβολής στο ηπατικό λίπος.

Λεπτομέρειες

Cabozantinib in Patients with Advanced and Progressing Hepatocellular Carcinoma

Εισαγωγή. Για την αντιμετώπιση του προχωρημένου ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ), δηλαδή σταδίου C κατά BCLC, συστήνεται η θεραπεία με αναστολείς των κινασών και των υποδοχέων του αυξητικού παράγοντα του ενδοθηλίου, όπως sorafenib και regorafenib.

Λεπτομέρειες

Randomised clinical trial: a leucine‐metformin‐sildenafil combination (NS‐0200) vs placebo in patients with non‐alcoholic fatty liver disease

Εισαγωγή: Η σιρτουίνη 1 (Sirt1) καταστέλλεται στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), ενώ η διέγερση ή υπερέκφρασή της οδηγεί σε μειωμένη σοβαρότητα της νόσου σε προκλινικά NAFLD μοντέλα. Η λευκίνη αλλοστερικά ενεργοποιεί τη Sirt1 και συνεργεί με άλλους ενεργοποιητές του μονοπατιού Sirt/AMPK/NO. Δημιουργήσαμε έναν τριπλό συνδυασμό της λευκίνης, της μετφορμίνης και της σιλδεναφίλης (NS-0200), ο οποίος ήταν αποτελεσματικός σε ένα μοντέλο ποντικών μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH).

Λεπτομέρειες

Decreasing mortality and disease severity in hepatitis C patients awaiting liver transplantation in the United States

Η HCV λοίμωξη αποτελεί την κύρια ένδειξη μεταμόσχευση ήπατος (Liver Transplantation-LT) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απο το 2013, η ελεύθερη ιντερφερόνης αντιική θεραπεία έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (SVR) σε πολλούς υποψηφίους μεταμόσχευσης ήπατος (LT).

Λεπτομέρειες

Follow‐up of sustained virological responders with hepatitis C and advanced liver disease after interferon/ribavirin free treatment

H έλευση των άμεσα δρώντων αντιικών (direct‐acting antivirals -DAA) έχει αυξήσει τα ποσοστά παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης (sustained virological response -SVR) σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο και χρόνια ηπατίτιδα C. Προς το παρόν, υπάρχουν λίγα δεδομένα ως προς την κλινική έκβαση και τη μακροχρόνια διατήρηση της εκρίζωσης του ιού.

Λεπτομέρειες

Interaction between alcohol consumption and metabolic syndrome in predicting severe liver disease in the general population

Τόσο τo μεταβολικό σύνδρομο όσο και η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζονται με αυξημένο επιπολασμό ηπατικής στεάτωσης, μία μειονότητα ωστόσο των ασθενών αναπτύσσουν ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Λίγες μελέτες στο γενικό πληθυσμό έχουν αναλύσει μεταβολικούς προγνωστικούς παράγοντες των σοβαρών αυτών ηπατικών επιπλοκών.

Λεπτομέρειες

A placebo-controlled trial of bezafibrate in primary biliary cholangitis.

H πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα (PBC) είναι σπάνια νόσος με βραδεία εξέλιξη, γεγονός που δυσχεραίνει τη διενέργεια των προοπτικών κλινικών μελετών με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Τα τελευταία 20 χρόνια το αρκτοδεοξυχολικό οξύ (UDCA) αποτελεί τη θεραπεία της PBC, όμως περίπου 40% των ασθενών δεν παρουσιάζουν πλήρη ύφεση και κινδυνεύουν από την πρόοδο και τις επιπλοκές της νόσου.

Λεπτομέρειες