Safety and efficacy of sofosbuvir-based treatment of acute hepatitis C in end-stage renal disease patients undergoing haemodialysis

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) έχει αυξημένη επίπτωση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιύλιση και είναι επιθετική νόσος. Η άφιξη των άμεσα δρώντων αντι-ιικών φαρμάκων (DAAs) έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C. Εντούτοις, η ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ανοχή των DAAs στη θεραπεία της οξείας HCV

Λεπτομέρειες

Glecaprevir–Pibrentasvir for 8 or 12 Weeks in HCV Genotype 1 or 3 Infection

Τα αμέσως δρώντα αντιϊκά φάρμακα Glecaprevir και Pibrentasvir έχουν πανγονοτυπική δράση και παρουσιάζουν υψηλό φραγμό στην ιική αντίσταση. Η παρούσα μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 8 και 12 εβδομάδων θεραπείας με

Λεπτομέρειες

Efficacy and Safety of Mycophenolate Mofetil in Patients with Autoimmune Hepatitis and Suboptimal Outcomes After Standard Therapy

Λίγα είναι γνωστά για την έκβαση ασθενών με αυτοάνοση ηπατίτιδα (AΙΗ) που έχουν μη-βέλτιστη ανταπόκριση στην καθιερωμένη θεραπεία και που λαμβάνουν μυκοφαινολάτη μοφετίλ ως θεραπεία διάσωσης. Εκτιμήσαμε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μυκοφαινολάτης μοφετίλ σε ασθενείς που απέτυχαν ή δεν ανέχτηκαν τα κορτικοστεροειδή με ή χωρίς αζαθειοπρίνη.

Λεπτομέρειες

Metroticket 2.0 Model for Analysis of Competing Risks of Death After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma

Εισαγωγή και σκοπός: Η έκβαση της μεταμόσχευσης ήπατος για το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) καθορίζεται από γεγονότα σχετιζόμενα ή μη σχετιζόμενα με τον καρκίνο. Η θεραπεία της HCV λοίμωξης έχει μειώσει τα γεγονότα που δε σχετίζονται με τον καρκίνο μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν μοσχεύματα ήπατος…

Λεπτομέρειες

Longterm calcineurin inhibitor therapy and brain function in patients after liver transplantation

Οι αναστολείς της καλσινευρίνης (calcineurin inhibitors-CNI) συχνά προκαλούν νευρολογικές επιπλοκές πρώιμα μετά την ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος (orthotopic liver transplantation- OLT). Υποθέσαμε ότι η μακροχρόνια αγωγή με CNI μετά τη μεταμόσχευση προκαλεί δοσοεξαρτώμενη γνωσιακή δυσλειτουργία και μεταβολή της δομής του εγκεφάλου.

Λεπτομέρειες

An endogenous DNA adduct as a prognostic biomarker for hepatocarcinogenesis and its prevention by Theaphenon E in mice

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) είναι η τρίτη συχνότερη αιτία παγκοσμίως σχετιζόμενου με καρκίνο θανάτου, κυρίως εξαιτίας της πτωχής του πρόγνωσης. Ένας έγκυρος, σχετιζόμενος με τον παθογενετικό μηχανισμό, προγνωστικός βιοδείκτης, είναι αναγκαίος. Η y-υδροξυ-1,Ν-προπανοδεουξγουανοσίνη (γ-hydroxy-1,N2-propanodeoxyguanosine (γ-OHPdG)]

Λεπτομέρειες

Decreased portal vein velocity is predictive of the development of portal vein thrombosis: A matched case-control study

Εισαγωγή & Σκοπός: Η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας (Portal Vein Thrombosis-PVT) στην κίρρωση μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη της αντιρρόπησης και αυξημένη θνητότητα. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε αν η ελαττωμένη ταχύτητα ροής στην πυλαία φλέβα σχετίζεται με μελλοντική PVT.

Λεπτομέρειες

Toronto HCC risk index: A validated scoring system to predict 10-year risk of HCC in patients with cirrhosis

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν την επιτήρηση για ανάπτυξη του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) όλων των κιρρωτικών ασθενών με υπερηχογράφημα ανά 6 μήνες. Όμως, η συχνότητα εμφάνισης του ΗΚΚ διαφέρει αναλόγως της υποκείμενης ηπατικής νόσου. Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίπτωσης του ΗΚΚ σε ασθενείς με κίρρωσης διαφόρων αιτιολογιών και προτείνει μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού κινδύνου ΗΚΚ.

Λεπτομέρειες

A Randomized Trial of Silymarin for the Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis

Το silymarin αποτελεί ένα περίπλοκο μείγμα 6 κύριων φλαβονολιγνάνων και άλλων πολυφενολικών ενώσεων που προέρχονται από το γάλα του γαϊδουράγκαθου Silybum marianum. Παρουσιάζει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντι-ινωτικές δράσεις και πιθανώς να ωφελεί ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Λεπτομέρειες

Milder disease stage in patients with primary biliary cholangitis over a 44-year period: A changing natural history

Οι μεταβολές στο χρόνο των εκδηλώσεων και της κλινικής πορείας ασθενών με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) δεν έχουν περιγραφεί επαρκώς. Επιδιώξαμε να περιγράψουμε τις μεταβολές στο χρόνο των χαρακτηριστικών των ασθενών και της νόσου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 44 ετών, σε μια μεγάλη διεθνή PBC ομάδα 4805 ασθενών που διαγνώσθηκαν με PBC την περίοδο 1970 έως 2014, σε 17 κέντρα της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.

Λεπτομέρειες