Σύγκριση της έκπτωσης στη νεφρική λειτουργία μεταξύ των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β που λαμβάνουν ή όχι αντιική αγωγή

Jae Seung Lee,  Chan-Young Jung,  Jung Il Lee,  Sang Hoon Ahn,  Beom Seok Kim,  Seung Up Kim. Comparison of decline in renal function between patients with chronic hepatitis B with or without antiviral therapy Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2023;58:99–109. Δείτε ΕΔΩ την περίληψη του άρθρου

Λεπτομέρειες

Anticoagulation improves survival in patients with cirrhosis and portal vein thrombosis: The IMPORTAL competing-risk meta-analysis

Antonio Guerrero1,2,†, Laura del Campo3,†, Fabio Piscaglia4, Bernhard Scheiner5, Guohong Han6,7, Francesco Violi8, Carlos- Noronha Ferreira9, Luis Téllez1,2, Thomas Reiberger5, Stefania Basili8, Javier Zamora3,10,‡, Agustín Albillos 1,2,‡,*, on behalf of the Baveno Cooperation: an EASL consortium Journal of Hepatology 2023. vol. 79 j 69–78 doi.org/10.1016/j.jhep.2023.02.023 Δείτε ΕΔΩ την περίληψη του άρθρου

Λεπτομέρειες

Προγνωστική αξία μη επεμβατικών δεικτών και βιοψίας ήπατος για κλινικά συμβάματα σε ασθενείς με μη- αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) : μια μετα-ανάλυση των ατομικών δεδομένων των ασθενών

Ferenc E Mózes et al, on behalf of the LITMUS investigators. Performance of non-invasive tests and histology for the prediction of clinical outcomes in patients with non-alcoholic fatty liver disease: an individual participant data meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023 doi: https://doi.org/10.1016/S2468-1253(23)00141-3 Δείτε ΕΔΩ το άρθρο

Λεπτομέρειες