Safety and immunogenicity of COVID-19 vaccination in patients with non-alcoholic fatty liver disease (CHESS2101): A multicenter study

Ασφάλεια και ανοσογονικότητα των εμβολίων κατά του COVID-19 σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος (ΝΑFLD), όπως προκύπτουν από μια πολυκεντρική μελέτη.

Λεπτομέρειες

Serum Levels of a-Fetoprotein Increased More Than 10 Years Before Detection of Hepatocellular Carcinoma

Οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) συνιστάται να υποβάλλονται σε έλεγχο με υπερηχογράφημα. Ωστόσο, η υπερηχογραφική εξέταση έχει περιορισμούς σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε μικρούς όγκους. Ο επιπλέον έλεγχος με μέτρηση των επιπέδων της α-φετοπρωτεΐνης (AFP)

Λεπτομέρειες

Anti-glycoprotein 2 (anti-GP2) IgA and anti-neutrophil cytoplasmic antibodies to serine proteinase 3 (PR3-ANCA): antibodies to predict severe disease, poor survival and cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC) συσχετίζεται με προοδευτική ηπατοπάθεια και χολαγγειοκαρκίνωμα. Αν και η διαστρωμάτωση του κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη κλινικών αποφάσεων, παρεμποδίζεται από την έλλειψη αποδεδειγμένων προγνωστικών δεικτών.

Λεπτομέρειες

Chronic Liver Diseases and the Microbiome: Translating Our Knowledge of Gut Microbiota to Management of Chronic Liver Disease

Η χρόνια ηπατοπάθεια αγγίζει το μέγεθος μιας επιδημίας χάρη στον αυξανόμενο επιπολασμό της παχυσαρκίας, της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ παγκοσμίως.

Λεπτομέρειες

Digital pathology: accurate technique for quantitative assessment of histological features in metabolic‐associated fatty liver disease

Η ιστολογική αξιολόγηση των βιοψιών στη σχετιζόμενη με μεταβολικές διαταραχές λιπώδη νόσο του ήπατος (MAFLD) είναι υποκειμενική, περιγραφική και παρουσιάζει μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών παθολογοανατόμων. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διαφορετικών ιστολογικών χαρακτηριστικών

Λεπτομέρειες

Prevalence and long‐term outcome of sub‐clinical primary sclerosing cholangitis in patients with ulcerative colitis

H Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα (Primary sclerosing cholangitis -PSC) συνδέεται στενά με τη φλεγμονώδη νόσου του εντέρου, ιδιαίτερα την ελκώδη κολίτιδα (ulcerative colitis -UC), έχοντας έναν αυξημένο κίνδυνο νεοπλασίας των χοληφόρων και του παχέος εντέρου. Επιδιώξαμε να ξεκαθαρίσουμε τη συχνότητα,

Λεπτομέρειες

Effectiveness and safety of obeticholic acid in a Southern European multicenter cohort of patients with primary biliary cholangitis and suboptimal response to ursodeoxycholic acid

Το Obeticholic acid (OCA) εγκρίθηκε πρόσφατα ως η μόνη έχουσα έγκριση εναλλακτική θεραπεία για ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) με δυσανεξία ή υποβέλτιστη ανταπόκριση στο ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA). Ωστόσο, είναι διαθέσιμα λίγα δεδομένα εκτός των κλινικών δοκιμών από μελέτες πραγματικής ζωής.

Λεπτομέρειες

Center Variation in Intention‐to‐Treat Survival Among Patients Listed for Liver Transplant

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κέντρα που πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις ήπατος (liver transplantation -LT) αξιολογούνται πρωταρχικά από την επιβίωση των ασθενών 1 έτος μετά την LT, η στενή ωστόσο ομαδοποίηση των εκβάσεων επιτρέπει μόνο ένα στενό παράθυρο εκτίμησης των διαφορών των κέντρων, προς βελτίωση της ποιότητας.

Λεπτομέρειες

Carvedilol is associated with improved survival in patients with cirrhosis: a long-term follow-up study

Η πρωτογενής προφύλαξη της κιρσορραγίας με μη εκλεκτικούς βήτα αποκλειστές (NSBB) ή απολίνωση (VBL) αποτελούν πλέον πρότυπο φροντίδας για τους ασθενείς με κίρρωση με πυλαία υπέρταση. Οι NSBB, και ιδιαίτερα η καρβεδιλόλη, μπορεί να σχετίζεται με βελτίωση της επιβίωσης.

Λεπτομέρειες

Low Health Literacy Is Associated With Frailty and Reduced Likelihood of Liver Transplant Listing: A Prospective Cohort Study

Η επίδραση της χαμηλής γνώσης θεμάτων υγείας (health literacy -HL) στην έκβαση της ηπατικής νόσου τελικού σταδίου (end stage liver disease- ESLD) είναι εν πολλοίς άγνωστη. Διερευνήθηκε η συσχέτιση της χαμηλής HL με τις κλινικές εκβάσεις σε μια προοπτική κοόρτη εξωτερικών ESLD ασθενών που εκτιμήθηκαν προς μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT).

Λεπτομέρειες