The severity of steatosis influences liver stiffness measurement in patients with nonalcoholic fatty liver disease

Η επίδραση της βαρύτητας της στεάτωσης στη μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας (liver stiffness measurement, LSM) δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές εκτίμησαν την επίδραση της βαρύτητας της στεάτωσης (όπως αυτή εκτιμήθηκε με υπερηχογράφημα και βιοψία ήπατος),.

Λεπτομέρειες

Downstaging hepatocellular carcinoma: A systematic review and pooled analysis.

Η μείωση του σταδίου του ηπατοκυταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μπορεί να κάνει εφικτή τη μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του Μιλάνου. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο βέλτιστο πρωτόκολλο, όπως επίσης δεν έχουν οριστεί επαρκώς ποιοι πρέπει να είναι οι τελικοί στόχοι της προσπάθειας μείωσης του σταδίου του ΗΚΚ.

Λεπτομέρειες

Long-term safety of oral nucleos(t)ide analogs for patients with chronic hepatitis B: A cohort study of 53,500 subjects.

Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης των από του στόματος νεότερων νουκλεοσ(τ)ιδικών (ΝΑ) αναλόγων για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β (ΧΗΒ) είναι καλά τεκμηριωμένη. Στη συγκεκριμένη εργασία οι συγγραφείς προσπαθούν να προσδιορίσουν τους κινδύνους από τους νεφρούς και τα οστά της μακροχρόνιας χορήγησης ΝΑ σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με ΧΗΒ στο Hong Kong μεταξύ 2000-2012

Λεπτομέρειες

Statin use and non-alcoholic steatohepatitis in at risk individuals

Η αυξημένη εναπόθεση ελεύθερης χοληστερόλης στο ήπαρ αποτελεί έναν από παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. ΟΙ στατίνες ελαττώνουν τη σύνθεση της χοληστερόλης. Όπως, η επίδραση των στατινών στις ιστολογικές αλλοιώσεις της στεατοηπατίτδας δεν έχει διευκρινιστεί. Η παρούσα πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη είχε σκοπό να διευκρινίσει αυτό το ερώτημα.

Λεπτομέρειες

Prednisolone or Pentoxifylline for Alcoholic Hepatitis

Η αλκοολική ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί οξεία εκδήλωση στο κλινικό φάσμα της αλκοολικής ηπατοπάθειας που, στη σοβαρή της μορφή, σχετίζεται με υψηλή βραχυπρόθεσμη θνητότητα. Τα κορτικοστεροειδή και η πεντοξυφυλλίνη (PTX) αποτελούν αποδεκτές θεραπείες σε ασθενείς με σοβαρή ΑΗ. Ωστόσο, τα δεδομένα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους στη βελτίωση της επιβίωσης αυτών των ασθενών παραμένουν αντικρουόμενα.

Λεπτομέρειες

Tenofovir disoproxil fumarate vs adefovir dipivoxil in Chinese patients with chronic hepatitis B after 48 weeks: a randomized controlled trial

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη από την Κίνα (ClinicalTrial.gov number, CT01300234) που σχεδιάστηκε να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μεταξύ τενοφοβίρης (TDF) και αδεφοβίρης (ADF) σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ).

Λεπτομέρειες

Toward a More Complete Understanding of the Association Between a Hepatitis C Sustained Viral Response and Cause-Specific Outcomes

Η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (sustained viral response, SVR) αποτελεί την ιδανική έκβαση της θεραπείας έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (HCV).. Χρησιμοποιώντας τη εθνική βάση δεδομένων ασθενών με ηπατίτιδα C της Σκωτίας,

Λεπτομέρειες

Renal function improvement in liver transplant recipients after early everolimus conversion: A clinical practice cohort study in Spain

Οι αναστολείς καλσινευρίνης αποτελούν την πρώτη γραμμή ανοσοκατασταλτικής θεραπείας σε ασθενείς με ηπατική μεταμόσχευση, χωρίς όμως να φείδονται σημαντικών παρενεργειών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Λεπτομέρειες

The oral toll-like receptor-7 agonist GS-9620 in patients with chronic hepatitis B virus infection

Το GS-9620 είναι αγωνιστής του υποδοχέα toll-like receptor 7, χορηγούμενος από το στόμα, διέγερση του οποίου προκαλεί δραστηριοποίηση φυσικών και επίκτητων ανοσολογικών μηχανισμών. Δύο διπλές-τυφλές μελέτες φάσης 1b αξιολόγησαν την ασφάλεια, τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική του GS-9620 σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B.

Λεπτομέρειες

Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study.

Η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης (ΕΧΚ) αποτελεί την συχνότερη ηπατοπάθεια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συσχετίζεται με νοσήματα ήπατος και χοληφόρων, συμπεριλαμβάνοντας και τη νεοπλασία, διαβήτη κύησης και προ-εκλαμψία. Η παρούσα μελέτη από τη Σουηδία εξετάζει την πιθανή συσχέτιση της ΕΧΚ με την εμφάνιση νεοπλασιών, ανοσολογικών και καρδιοαγγειακών παθήσεων.

Λεπτομέρειες