Προκήρυξη Υποτροφιών Εξωτερικού για το έτος 2013

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2013 τη χορήγηση (4) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 15.000,00€.

Clinical Gastroenterology and Hepatology;11(2)

rancesco Salerno, Roberta J. Navickis, Mahlon M. Wilkes. Albumin Infusion Improves Outcomes of Patients With Spontaneous Bacterial Peritonitis: A Meta-analysis of Randomized Trials:123-130 (Systematic Review and Meta-Analysis) Young–Joo Jin, So–Yun Nah, Jin–Woo Lee, Jung–Il Lee, Seok Jeong, Don Haeng Lee, et al. Utility of Adding Primovist Magnetic Resonance Imaging to Analysis of Hepatocellular Carcinoma by Liver…

Alimentary Pharmacology and Therapeutics;38(1-2)

A. Granito, M. Galassi, F. Piscaglia, L. Romanini, V. Lucidi, M. Renzulli, et al. Bolondi. Impact of gadoxetic acid (Gd-EOB-DTPA)-enhanced magnetic resonance on the non-invasive diagnosis of small hepatocellular carcinoma: a prospective study:355–363   D. Festi, R. Schiumerini, L. Marzi, A. R. Di Biase, D. Mandolesi, L. Montrone, et al. The diagnosis of non-alcoholic fatty liver…

Albumin Infusion Improves Outcomes of Patients With Spontaneous Bacterial Peritonitis: A Meta-analysis of Randomized Trials

Η παρούσα μετα-ανάλυση είναι σημαντική γιατί επιβεβαιώνει με πειστικό τρόπο την ευρέως διαδεδομένη γνώση ότι η χορήγηση διαλύματος αλβουμίνης συντελεί στην ελάττωση του ποσοστού νεφρικής δυσλειτουργίας και θνητότητας των κιρρωτικών ασθενών με ΑΒΠ.

Relapse is almost universal after withdrawal of immunosuppressive medication in patients with autoimmune hepatitis in remission

H αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι χρόνια νόσος ασαφούς αιτιολογίας, χαρακτηριζόμενη από αύξηση αμινοτρανσφερασών, IgG, παρουσία αυτοαντισωμάτων και χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα.