Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ερευνητικού Πρωτοκόλλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε τη χρηματοδότηση με το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) έκαστο, δύο ερευνητικών πρωτοκόλλων που θα αφορούν ερευνητική δραστηριότητα

6ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) ανακοινώνουν την απόφασή τους για τη συνέχιση της διεξαγωγής και την περαιτέρω βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας.

Ηπατίτιδα Α

Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία φλεγμονώδης νόσος του ήπατος που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Α (HAV). Ο ιός αυτός είναι ένας RNA πικορνα ιός με παγκόσμια κατανομή και διασπορά και προκαλεί μόνο οξεία ηπατίτιδα.

Φαρμακευτικές ηπατοπάθειες για το κοινό

Περισσότερα από 1000 φάρμακα συσχετίζονται με εκδήλωση ποικίλης μορφής ηπατοτοξικότητας. Συνολικώς, η ηπατοτοξικότητα των φαρμάκων είναι πολύ συχνή, αλλά, όσον αφορά το κάθε φάρμακο ξεχωριστά, παραμένει σπάνια.