17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων

Με ιδιαίτερη χαρά έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στις εργασίες του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton Athens, 1-3 Νοεμβρίου 2013.

Περισσότερα »

Surveillance for hepatocellular cancer with ultrasonography vs. computed tomography – a randomised study

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί εκτίμησε με αξιόπιστο τρόπο (προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη) τη διαγνωστική ικανότητα και το κόστος δύο διαφορετικών μεθόδων (υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία 3 φάσεων) για την ανίχνευση ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) σε κιρρωτικούς ασθενείς.

Περισσότερα »

Impact of occult hepatitis B virus infection on the outcome of chronic hepatitis C

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η παρουσία λανθάνουσας HBV λοίμωξης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, επιταχύνει την εξέλιξη προς κίρρωση, αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης ΗΚΚ και βραχύνει την επιβίωση.

Περισσότερα »

Multicenter Experience Using Telaprevir or Boceprevir With Peginterferon and Ribavirin to Treat Hepatitis C Genotype 1 After Liver Transplantation.

Η υποτροπή της ηπατίτιδας C μετά τη μεταμόσχευση ήπατος είναι σχεδόν καθολική. Η χορήγηση των νέων αντι-ιικών φαρμάκων (μποσεπρεβίρη και τελαπρεβίρη) σε μεταμοσχευμένους ασθενείς με ηπατίτιδα C δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

Περισσότερα »

PROPEL: A Randomized Trial of Mericitabine Plus Peginterferon Alpha-2a/Ribavirin Therapy in Treatment-Naive HCV Genotype 1/4 Patients

Στο τελευταίο τεύχος του Hepatology παρουσιάζονται 2 μεγάλες τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες σχετικά με τη χορήγηση mericitabine, ενός νουκλεοσιδικού αναλόγου που δρα μέσω του πρόωρου τερματισμού του RNA και με δραστικότητα έναντι όλων των γονοτύπων του ιού της ηπατίτιδας C.

Περισσότερα »