β blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension (PREDESCI): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial

Εισαγωγή: Η ρήξη της αντιρρόπησης σε κιρρωτικούς ασθενείς σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. Η κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση (CSPH), η ύπαρξη δηλαδή διαφοράς μεταξύ της πίεσης ενσφήνωσης και της ελεύθερης πίεσης στην ηπατική φλέβα (HVPG) μεγαλύτερης των 10mmHg, αποτελεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα ρήξης αντιρρόπησης

Περισσότερα »

Ανακοίνωση 13ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

H Ελληνική Εταιρεία Μελέτη Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα οργανώσει το 13ο Σχολείο Ηπατολογίας με πέντε κύκλους μαθημάτων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020. Στην προσπάθεια μας για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποφασίσαμε αύξηση των ωρών μαθημάτων ανα κύκλο μαθήματος.

Περισσότερα »

Development and Validation of a Scoring System That Includes Corrected QT Interval for Risk Analysis of Patients With Cirrhosis and Gastrointestinal Bleeding

Το ηλεκτροκαρδιογραφικό διάστημα QT συχνά παρατείνεται σε ασθενείς με κίρρωση. Η οξεία γαστρεντερική αιμορραγία παρατείνει περαιτέρω το διορθωμένο QT (QTc) σε ασθενείς με κίρρωση, το οποίο έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο θανάτου στις 6 εβδομάδες.

Περισσότερα »

Σύνοψη DDW 2019

Το ΕΛΙΓΑΣΤ διοργανώνει στις 22 Ιουνίου 2019 την ημερίδα με θέμα “ΣΥΝΟΨΗ DDW 2019” στο Αμφιθέατρο Φ. ΦΕΣΣΑΣ στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Περισσότερα »

Colder Weather and Fewer Sunlight Hours Increase Alcohol Consumption and Alcoholic Cirrhosis Worldwide

O κίνδυνος της αλκοολικής κίρρωσης καθορίζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε αν το κλίμα έχει κάποια αιτιολογική επίδραση στην κατανάλωση αλκοόλ και στο φορτίο της αλκοολικής κίρρωσης. Συλλέξαμε εκτεταμένα δεδομένα από 193 κυρίαρχες χώρες

Περισσότερα »

Long-term Impact of Living Liver Donation: A Self‐Report of the Donation Experience

Η έκβαση των ενηλίκων, ζώντων δωρητών ηπατικού μοσχεύματος (adult‐to‐adult living liver donors -LDs) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε βραχυπρόθεσμα δεδομένα μονοκεντρικών μελετών. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να καθορίσει το πώς η δωρεά ηπατικού μοσχεύματος από ζώντα δωρητή επιδρά στην αυτοαναφερόμενη ποιότητα ζωής (quality‐of‐life QOL)

Περισσότερα »

Atrial fibrillation is highly prevalent yet undertreated in patients with biopsy‐proven nonalcoholic steatohepatitis

Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (Nonalcoholic steatohepatitis -NASH) σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακής νόσου. Η κολπική μαρμαρυγή είναι ένας εξέχων δείκτης κινδύνου υποκείμενης καρδιαγγειακής νόσου με επιπολασμό 2% σε ασθενείς <65 ετών.

Περισσότερα »

6η Επιστημονική Ημερίδα : Σύγχρονη Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία : Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη

Η Γαστρντερολογική Πανεπιστημιακή Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου διοργανώνει την 6η Επιστημονική Ημερίδα : Σύγχρονη Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία : Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη

Περισσότερα »