27η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων “Στέφανος Χατζηγιάννης”

Η 27η Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων “Στέφανος Χατζηγιάννης” πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, στο Αμφιθέατρο Γ. ΚΟΤΖΙΑΣ (κτίριο 15), της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Περισσότερα »

The Risk of Incident Extrahepatic Cancers is higher in Nonalcoholic Fatty Liver Disease than Obesity – a Longitudinal Cohort Study

Εισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου στη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NAFLD). Η παχυσαρκία, από την άλλη πλευρά θεωρείται παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου. Η ρόλος όμως της NAFLD σε αυτή τη συσχέτιση παραμένει άγνωστος.

Περισσότερα »

Health-related Quality of Life in Non-alcoholic Fatty Liver Disease Associates With Hepatic Inflammation

Η χρόνια ηπατοπάθεια έχει αρνητικές επιπτώσεις στην σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQL). Αναλύσαμε δεδομένα από το Ευρωπαϊκό μητρώο μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD) για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της NAFLD στην HRQL.

Περισσότερα »

Fresh frozen plasma transfusion in patients with cirrhosis and coagulopathy: effect on conventional coagulation tests and thrombomodulin-modified thrombin generation

Εισαγωγή/Στόχος: Είναι πλέον γνωστό ότι στην κίρρωση διατηρείται λεπτή ισορροπία μεταξύ προθρομβωτικών και αντιπηκτικών παραγόντων μέσω σύνθετων μηχανισμών. Παρά τη σταθερή παραγωγή θρομβίνης, αυτή η ισορροπία συχνά διαταράσσεται οδηγώντας

Περισσότερα »

Alpha‐1 Antitrypsin Deficiency Liver Disease, Mutational Homogeneity Modulated by Epigenetic Heterogeneity With Links to Obesity

Η οφειλόμενη σε ανεπάρκεια της α1 αντιθρυψίνης (Alpha‐1 antitrypsin deficiency -AATD) ηπατική νόσος χαρακτηρίζεται από σημαντική ετερογένεια ως προς την εκδήλωση και την εξέλιξή της, παρά την ύπαρξη κοινής υποκείμενης γενετικής μετάλλαξης, γεγονός που υποδηλώνει τη συμμετοχή και άλλων γενετικών και επιγενετικών τροποποιητών.

Περισσότερα »

Προκήρυξη ανάθεσης του 18ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου σε γραφείο διοργάνωσης

Το ΔΣ της ΕΕΜΗ αποφάσισε την δημοσιοποίηση της προκήρυξης ανάθεσης του 18ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου, που θα διεξαχθεί στις 22-24 Μαΐου 2020, στην Αθήνα.

Περισσότερα »

British Society of Gastroenterology and UK-PSC guidelines for the diagnosis and management of primary sclerosing cholangitis

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα (Primary Sclerosing Cholangitis, PSC) αποτελεί μία χρόνια ηπατοπάθεια ανοσολογικής αρχής, η οποία χαρακτηρίζεται από φλεγμονή, ίνωση και καταστροφή των ενδο- ή/και εξω-ηπατικών χολαγγείων και οδηγεί σε χολόσταση, στενώσεις χοληφόρων και ηπατική ίνωση

Περισσότερα »