Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΕΜΗ

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος να προσέλθουν στην Τακτική Γενική Καταστατική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Σοφίας Σλήμαν 48, Αμπελόκηποι, 11526). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “Elite” στην Καλαμάτα.

Περισσότερα »

The impact of HCV eradication by direct‐acting antivirals on the transition of precancerous hepatic nodules to HCC: A prospective observational study

Παραμένει διφορούμενο το αν η εκρίζωση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) με ελεύθερα ιντερφερόνης αντι-HCV σχήματα που χρησιμοποιούν άμεσα δρώντα αντιικά φάρμακα (direct‐acting antivirals -DAAs) καταστέλλει ή προάγει την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού Καρκίνου (ΗΚΚ).

Περισσότερα »

Association of Pretransplant Renal Function With Liver Graft and Patient Survival After Liver Transplantation in Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis

Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (Nonalcoholic steatohepatitis -NASH) είναι μία από τις 3 συχνότερες ενδείξεις μεταμόσχευσης ήπατος (liver transplantation -LT) στις Δυτικές χώρες. Δεν είναι γνωστό αν η νεφρική δυσλειτουργία κατά τη στιγμή της μεταμόσχευσης έχει κάποια επίδραση στα αποτελέσματα

Περισσότερα »

Changing Trends in Etiology ‐ Based and Ethnicity ‐ Based Annual Mortality Rates of Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma in the United States

H βελτίωση της θεραπείας της ηπατικής νόσου τελικού σταδίου (end‐stage liver disease, ESLD) που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, καθιστά αναγκαία μια καλύτερη κατανόηση του φορτίου της κίρρωσης και του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περισσότερα »

Emricasan Improves Liver Function in Patients With Cirrhosis and High Model for End-Stage Liver Disease Scores Compared With Placebo

Εισαγωγή και σκοπός: Η απόπτωση και η φλεγμονή μέσω κασπασών συνεισφέρουν στην εξέλιξη της ηπατικής νόσου. Το emricasan αποτελεί έναν αναστολέα όλων των κασπασών που μείωσε τους δείκτες απόπτωσης και ηπατικής φλεγμονής στον ορό ασθενών με ηπατίτιδα C

Περισσότερα »

Nonselective beta-blockers and the risk of portal vein thrombosis in patients with cirrhosis: results of a prospective longitudinal study

Εισαγωγή: Η μη κακοήθης θρόμβωση της πυλαίας φλέβας αποτελεί σημαντικό γεγονός στην φυσική εξέλιξη της κίρρωσης που μπορεί να αποκλείσει τη μεταμόσχευση ήπατος και να επηρεάσει την επιβίωση μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Περισσότερα »

Distinguishing Tumor From Bland Portal Vein Thrombus in Liver Transplant Candidates With Hepatocellular Carcinoma: the A‐VENA Criteria

Η διάκριση της νεοπλασματικής θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας έναντι της μη νεοπλασματικής (portal vein thrombosis -PVT) είναι ουσιαστική στον καθορισμό της καταλληλότητας ασθενών με ΗΚΚ για μεταμόσχευση ήπατος

Περισσότερα »