Ο συνδυασμός αυξητικού παράγοντα των ουδετερόφιλων και καρβαπενέμης είναι ανώτερος από τη μονοθεραπεία με καρβαπενέμη σε δύσκολα αντιμετωπιζόμενη SBP : Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή

You are here:
Go to Top