Ένα πολυγονιδιακό risk score για την επανεκτίμηση και βελτίωση της διαστρωμάτωσης του κινδύνου και της πρόβλεψης σοβαρής ηπατικής νόσου που παρέχουν τα κλινικά scores ίνωσης

You are here:
Go to Top