Ανίχνευση των ασθενών, που θα υποτροπιάσουν στην κατάχρηση αλκοόλ μετά από μεταμόσχευση ήπατος, λόγω αιθανολικής κίρρωσης

You are here:
Go to Top