Περίπτωση ασθενούς (Απρίλιος 2018)

Άνδρας ασθενής 32 ετών, Αλβανικής καταγωγής, προσήλθε στο ηπατολογικό ιατρείο λόγω τρανσαμινασαιμίας (ALT 120 U/L) το 2013. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε HBV/HDV συλλοίμωξη [HBsAg (+), antiHBc (+), antiHBe (+),HBeAg (-), antiHBs (-), anti-HDV (+) ] με συνοδά επίπεδα HBV DNA 402 IU/ml και HDV RNA 10.420 IU/ml και στάδιο ίνωσης F3 (Fibroscan). Ποια θεραπεία…