Περίπτωση ασθενούς (Μάιος 2017)

Γυναίκα ηλικίας 43 ετών, από την Ελλάδα πάσχουσα από φαινόμενο Raynaud την τελευταία 5ετία προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία λόγω διαταραχών στην ηπατική βιοχημεία. Ύψος 188 cm, σωματικό βάρος 100 Kgr. Δεν ανέφερε άλλα προβλήματα υγείας, ούτε χρόνια λήψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής ή βοτάνων. Η ασθενής δεν ανέφερε κνησμό ή ξηροστομία/ξηροφθαλμία. Κατά την κλινική εξέταση δε…