Πρόγραμμα Δωρεών Gilead “Ασκληπιός”

Η Gilead ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ στο πλαίσιο του κοινωνικού της ρόλου και με αποκλειστικό σκοπό να υποστηριχθεί η ανεξάρτητη έρευνα, η εκπαίδευση και η εν γένει παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας, ανακοινώνει την έναρξη του 10ου ετήσιου προγράμματος πρόσκλησης ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Ασκληπιός» για την προσφορά χρηματικών δωρεών (www.asklepiosgileadgrants.gr). Το πρόγραμμα θα δέχεται προτάσεις από 11…

Clinical, histological and molecular profiling of different stages of alcohol-related liver disease

Ventura-Cots M, Argemi J, Jones PD, Lackner C, El Hag M, Abraldes JG, Alvarado E, Clemente A, Ravi S, Alves A, Alboraie M, Altamirano J, Barace S, Bosques F, Brown R, Caballeria J, Cabezas J, Carvalhana S, Cortez-Pinto H, Costa A, Degré D, Fernandez-Carrillo C, Ganne-Carrie N, Garcia-Tsao G, Genesca J, Koskinas J, Lanthier N,…