ΚΑΤΕΥΘΥΝTΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ MΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Μη Αλκοολικής Λιπώδους Νόσου του Ήπατος

Περισσότερα »

Digital pathology: accurate technique for quantitative assessment of histological features in metabolic‐associated fatty liver disease

Η ιστολογική αξιολόγηση των βιοψιών στη σχετιζόμενη με μεταβολικές διαταραχές λιπώδη νόσο του ήπατος (MAFLD) είναι υποκειμενική, περιγραφική και παρουσιάζει μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών παθολογοανατόμων. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διαφορετικών ιστολογικών χαρακτηριστικών

Περισσότερα »

Center Variation in Intention‐to‐Treat Survival Among Patients Listed for Liver Transplant

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κέντρα που πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις ήπατος (liver transplantation -LT) αξιολογούνται πρωταρχικά από την επιβίωση των ασθενών 1 έτος μετά την LT, η στενή ωστόσο ομαδοποίηση των εκβάσεων επιτρέπει μόνο ένα στενό παράθυρο εκτίμησης των διαφορών των κέντρων, προς βελτίωση της ποιότητας.

Περισσότερα »

Effectiveness and safety of obeticholic acid in a Southern European multicenter cohort of patients with primary biliary cholangitis and suboptimal response to ursodeoxycholic acid

Το Obeticholic acid (OCA) εγκρίθηκε πρόσφατα ως η μόνη έχουσα έγκριση εναλλακτική θεραπεία για ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) με δυσανεξία ή υποβέλτιστη ανταπόκριση στο ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA). Ωστόσο, είναι διαθέσιμα λίγα δεδομένα εκτός των κλινικών δοκιμών από μελέτες πραγματικής ζωής.

Περισσότερα »

Prevalence and long‐term outcome of sub‐clinical primary sclerosing cholangitis in patients with ulcerative colitis

H Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα (Primary sclerosing cholangitis -PSC) συνδέεται στενά με τη φλεγμονώδη νόσου του εντέρου, ιδιαίτερα την ελκώδη κολίτιδα (ulcerative colitis -UC), έχοντας έναν αυξημένο κίνδυνο νεοπλασίας των χοληφόρων και του παχέος εντέρου. Επιδιώξαμε να ξεκαθαρίσουμε τη συχνότητα,

Περισσότερα »

Carvedilol is associated with improved survival in patients with cirrhosis: a long-term follow-up study

Η πρωτογενής προφύλαξη της κιρσορραγίας με μη εκλεκτικούς βήτα αποκλειστές (NSBB) ή απολίνωση (VBL) αποτελούν πλέον πρότυπο φροντίδας για τους ασθενείς με κίρρωση με πυλαία υπέρταση. Οι NSBB, και ιδιαίτερα η καρβεδιλόλη, μπορεί να σχετίζεται με βελτίωση της επιβίωσης.

Περισσότερα »

Low Health Literacy Is Associated With Frailty and Reduced Likelihood of Liver Transplant Listing: A Prospective Cohort Study

Η επίδραση της χαμηλής γνώσης θεμάτων υγείας (health literacy -HL) στην έκβαση της ηπατικής νόσου τελικού σταδίου (end stage liver disease- ESLD) είναι εν πολλοίς άγνωστη. Διερευνήθηκε η συσχέτιση της χαμηλής HL με τις κλινικές εκβάσεις σε μια προοπτική κοόρτη εξωτερικών ESLD ασθενών που εκτιμήθηκαν προς μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation -LT).

Περισσότερα »