Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού 2017

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσει για το έτος 2017 τη χορήγηση (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 15.000,00€.

Περισσότερα »

Clinical value of on-treatment HCV RNA levels during different sofosbuvir-based antiviral regimens

Θεραπευτικά σχήματα για την χρόνια ηπατίτιδα C με sofosbuvir (SOF) έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, όπως καθορίζεται από μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (SVR) >90%, με σχετικά βραχεία περίοδο θεραπείας

Περισσότερα »

Treat chronic hepatitis C virus infection in decompensated cirrhosis – pre- or post-liver transplantation? the ironic conundrum in the era of effective and well-tolerated therapy

Η διαχείριση των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και μη αντιρροπούμενη κίρρωση καθώς και αυτών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος ήταν πολύ δύσκολη με ιντερφρόνη λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών

Περισσότερα »

Effectiveness of Sofosbuvir, Ledipasvir/Sofosbuvir, or Paritaprevir/Ritonavir/Ombitasvir and Dasabuvir Regimens for Treatment of Patients with Hepatitis C in the Veterans Affairs National Health Care System

H νέα γενιά αντιικών φαρμάκων με απ’ ευθείας δράση (Direct-Acting Antivirals, DAAs) έχει επιφέρει πραγματική επανάσταση στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (XHC). Με την εξαίρεση συγκεκριμένων υποπληθυσμών (π.χ. ασθενείς με λοίμωξη γονότυπου 3, κιρρωτικοί) η αποτελεσματικότητα των DAAs

Περισσότερα »

Assessing the Durability of Entecavir-Treated Hepatitis B Using Quantitative HBsAg

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας ευθυνόμενη για 30% των περιπτώσεων κίρρωσης και περίπου ήμισυ των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Οι σημερινοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης [νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, NAs],

Περισσότερα »