Έγκριση φαρμάκων για την ηπατίτιδα C

Από 12/9/2018 τα φάρμακα SOVALDI, HARVONI, VIEKIRAX, EXVIERA, ZEPATIER, EPCLUSA και MAVIRET μπορεί να εγκρίνονται μέσω του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης.

Achieving Sustained Virological Response in Liver Transplant Recipients With Hepatitis C Decreases Risk of Decline in Renal Function

H επίδραση της αντιικής θεραπείας στη νεφρική λειτουργία των ληπτών ηπατικού μοσχεύματος δεν έχει περιγραφεί παρά τη γνωστή συσχέτιση την HCV λοίμωξης με τη χρόνια νεφρική νόσο (chronic kidney disease -CKD). Συγκρίναμε την επίπτωση της CKD και της νεφρικής νόσου τελικού σταδίου (end‐stage renal disease -ESRD) σε 204 μεταμοσχευθέντες ήπατος με HCV λοίμωξη βάσει της θεραπευτικής

Cannabis use is associated with reduced prevalence of progressive stages of alcoholic liver disease

Η κατάχρηση αλκοόλ συνεπάγεται καλά αναγνωρισμένους κινδύνους υγείας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ηπατική νόσο (Alcohol Liver Disease- ALD) χαρακτηριζόμενη από αλκοολική στεάτωση (Alcoholic Steatosis-AS), στεατοηπατίτιδα (Alcoholic Hepatitis- AH), ίνωση, κίρρωση (Alcoholic Cirrhosis-AC) και ηπατοκυτταρικό καρκίνο (Hepatocellular Carcinoma-HCC). Εντυπωσιακό είναι

Incidence and predictors of hepatitis B surface antigen seroclearance after cessation of nucleos(t)ide analogue therapy in hepatitis B e antigen–negative chronic hepatitis B

Η απώλεια του επιφανειακού αντιγόνου του HBV (HBsAg) αποτελεί ένα σπάνιο συμβάν κατά τη θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (NUC). Περιορισμένα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η διακοπή της θεραπείας με NUC μπορεί να αυξήσει το ρυθμό απώλειας του HBsAg σε ΗBeAg αρνητικούς ασθενείς.

Significance of definitions of relapse after discontinuation of oral antivirals in HBeAg‐negative chronic hepatitis B

Υποτροπές παρατηρούνται στους περισσότερους HBeAg αρνητικούς HBV ασθενείς που διακόπτουν τη θεραπεία με νουκλες(τ)ιδικά ανάλογα (NAs). Ωστόστο, τα ποσοστά υποτροπής ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των μελετών, ενώ παραμένει ασαφές το κατά πόσο όλοι οι ασθενείς με υποτροπή χρειάζονται επαναθεραπεία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης

Corticosteroids Reduce Risk of Death Within 28 Days for Patients With Severe Alcoholic Hepatitis, Compared With Pentoxifylline or Placebo-a Meta-analysis of Individual Data From Controlled Trials

Διεξήγαμε μετα-ανάλυση εξατομικευμένων δεδομένων ασθενών από 11 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που συνέκριναν τα κορτικοειδή, τη πεντοξυφυλλίνη ή το συνδυασμό τους σε ασθενείς με σοβαρή αλκοολική ηπατίτιδα. Συγκρίναμε τα αποτελέσματα των θεραπειών

Increasing Prevalence of Primary Biliary Cholangitis and Reduced Mortality With Treatment

Υπάρχουν λίγα δεδομένα από διαχρονικές μελέτες όσον αφορά τάσεις στην πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) μεταξύ ασθενών υπό καθημερινή κλινική φροντίδα στις Ηνωμένες πολιτείες. Συλλέξαμε δεδομένα από την κοινοπραξία της Ινώδους Ηπατοπάθειας (Fibrotic Liver Disease)

Hypergammaglobulinemia is a strong predictor of disease progression, hepatocellular carcinoma, and death in patients with compensated cirrhosis

Η έκβαση της αντιρροπούμενης κίρρωσης ποικίλει ιδιαίτερα και δεν μπορεί να προβλεφθεί με τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη προς το παρόν. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση πιθανών προβλεπτικών παραγόντων κλινικής εξέλιξης ασθενών με Child‐Pugh (C‐P) σταδίου A κίρρωση, οφειλόμενη σε μη θεραπεύσιμες αιτίες, αναλύοντας κλινικές/βιοχημικές/εργαλειακές παραμέτρους

Utilization of aspirin and statin in management of coronary artery disease in patients with cirrhosis undergoing liver transplant evaluation

H εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της προ της μεταμόσχευσης ήπατος (Liver Transplantation- LT) αξιολόγησης, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση και βέλτιση ιατρική αντιμετώπιση προ της μεταμόσχευσης. Παρόλο που η ασπιρίνη και οι στατίνες αποτελούν την καθιερωμένη θεραπεία της ΣΝ, δε χρησιμοποιούνται πάντοτε