Αναδιαμορφωμένος πίνακας για Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για πρωτοθεραπευόμενους ή επαναθεραπευόμενους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίδα C και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο

Θεραπευτικά σχήματα 1ης γραμμής για πρωτοθεραπευόμενους ή επαναθεραπευόμενους ασθενείς με Χρόνια Ηπατίδα C και αντιρροπούμενη ηπατική νόσο που απέτυχαν σε σχήμα/τα με (πεγκυλιωμένη) ιντερφερόνη-άλφα και ριμπαβιρίνη (RBV)

Περισσότερα »

Σύνοψη AASLD 2019

Στις 23 Νοεμβρίου 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επιστημονική εκδήλωση με θέμα ΣΥΝΟΨΗ AASLD 2019 στο Αμφιθέατρο “Φ.ΦΕΣΣΑΣ” του Λαϊκού Νοσοκομείου. Κάνοντας κλικ ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Περισσότερα »

ILC London 2020, Υποστήριξη συμμετοχής από την ΕΕΜΗ

Tο Δ.Σ. της ΕΕΜΗ αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά με το ποσό των 1000€ την παρακολούθηση του International Liver Congress 2020, που πρόκειται να διεξαχθεί 15-19 Απριλίου 2020 στο Λονδίνο από νέους ερευνητές-μέλη της ΕΕΜΗ (εγγεγραμμένα έως σήμερα) ηλικίας μικρότερης των 35 ετών

Περισσότερα »

Effect of the clinical course of acute on chronic liver failure prior to liver transplantation on post-transplant survival

Εισαγωγή: Η οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια (ACLF) είναι συνδεδεμένη με την εικόνα μιας σοβαρής συστηματικής φλεγμονής με χαρακτηριστική οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ανάπτυξη πολύ-οργανικής ανεπάρκειας και υψηλή θνησιμότητα εντός 28 ημερών. Για ασθενείς με ACLF σταδίου 3 συγκεκριμένα,

Περισσότερα »

Are There Upper Limits in Tumor Burden for Down‐Staging of Hepatocellular Carcinoma to Liver Transplant? Analysis of the All‐Comers Protocol

Οι ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) που εμπίπτουν στα κριτήρια βελτίωσης του σταδίου κατά BCLC (down‐staging-DS) του University of California, San Francisco (UCSF‐DS) (μία βλάβη > 5 εκ και ≤ 8 cm; δύο ή περισσότερες βλάβες η καθεμία ≤ 5 εκ, ή 4 με 5 βλάβες η καθεμία ≤ 3 cm

Περισσότερα »

Minimal increases of serum alpha‐foetoprotein herald HCC detection in Caucasian HBV cirrhotic patients under long‐term oral therapy

Σε Καυκάσιους ασθενεις με αντιρροποπούμενη κίρρωση οφειλόμενη σε HBV λοίμωξη, ο κίνδυνος ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) παραμένει παρά τη μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεο(τ)σιδικά ανάλογα (Nucleo(s)tide analogues-NUCs).

Περισσότερα »

The Impact of Coronary Artery Disease and Statins on Survival After Liver Transplantation

Η καρδιαγγειακή νόσος (cardiovascular disease – CVD) αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα μακροχρόνιας θνησιμότητας μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation – LT), καθιστώντας επιτακτική την επιθετική τροποποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Περισσότερα »

Safety of two different doses of simvastatin plus rifaximin in decompensated cirrhosis (LIVERHOPE-SAFETY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial

Εισαγωγή: Η χρήση στατινών έχει ευεργετικές δράσεις στην ενδοηπατική κυκλοφορία και μειώνει την πίεση στην πυλαία κυκλοφορία. Η ριφαξιμίνη από την άλλη πλευρά τροποποιεί το μικροβίωμα και προλαμβάνει τη βακτηριακή αλλόθεση

Περισσότερα »