Μαρία Ραπτοπούλου- Γιγή

Με ιδιαίτερη λύπη σήμερα η ελληνική ηπατολογική κοινότητα αποχαιρετά την Καθηγήτρια Μαρία Ραπτοπούλου-Γιγή. Η Μαρία Ραπτοπούλου- Γιγή υπηρέτησε από πολλές θέσεις το χώρο της ηπατολογίας, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΜΗ για τα έτη 2003-2005 και Αντιπρόεδρος για τα έτη 2005-2007.

Changes in Liver Stiffness, Measured by Magnetic Resonance Elastography, Associated With Hepatic Decompensation in Patients With Primary Sclerosing Cholangitis

Η μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας (LS) σε ένα στιγμιότυπο με ελαστογραφία μαγνητικού συντονισμού (MRE) έχει συσχετιστεί με την έκβαση των ασθενών με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC), αλλά η σημασία των αλλαγών της LS με την πάροδο

Safety and Efficacy of 48 Weeks REP 2139 or REP 2165, Tenofovir Disoproxil, and Pegylated Interferon Alfa-2a in Patients With Chronic HBV Infection Naïve to Nucleos(t)ide Therapy

Τα πολυμερή νουκλεϊκού οξέος (NAPs) αναστέλλουν τη συναρμολόγηση και την έκκριση σωματιδίων του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV). Πραγματοποιήσαμε μια ανοιχτή μελέτη φάσης 2 για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των NAPs REP 2139 ή REP 2165 σε συνδυασμό με tenofovir disoproxil fumarate (TDF)

A disease-specific decline of the relative abundance of Bifidobacterium in patients with autoimmune hepatitis

Η παθογένεση της αυτοάνοσης ηπατίτιδας (ΑΙΗ) είναι ελάχιστα κατανοητή και λίγα είναι γνωστά για το εντερικό μικροβίωμα στην ΑΗ. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση αλλαγών του μικροβιώματος που είναι ειδικές για την AH.

Vitamin D Receptor Activation in Liver Macrophages Ameliorates Hepatic Inflammation, Steatosis, and Insulin Resistance in Mice

Η επαγόμενη από την παχυσαρκία χρόνια φλεγμονή αποτελεί στοιχείο-κλειδί στην παθογένεση της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease-NAFLD) και της ινσουλινοαντοχής. Η έκκριση προφλεγμονωδών κιυτταροκινών από τα μακροφάγα σε μεταβολικούς

Direct‐Acting Antivirals and Hepatocellular Carcinoma: No Evidence of Higher Wait‐List Progression or Posttransplant Recurrence

H συσχέτιση των άμεσα δρώντων αντιικών (direct‐acting antivirals -DAAs) με την πρόοδο του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) κατά τη διάρκεια της λίστας αναμονής ή με την υποτροπή του ΗΚΚ

Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Modulating Gut Microbiota to Improve Severity?

Το μικροβίωμα του εντέρου διαδραματίζει ένα ρόλο στην παθοφυσιολογία των μεταβολικών παθήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), μέσω του εντεροηπατικού άξονα. Μέχρι σήμερα, οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν έναν στόχο απώλειας βάρους 7% -10% για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της NAFLD.