Περίπτωση ασθενούς (Σεπτέμβριος 2022)

Άνδρας, 65 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω πυρετού έως 39οC από τετραημέρου με μη κνησμώδες κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα.   Ατομικό αναμνηστικό: Λοίμωξη από  SARS-CoV-2 πριν από 45 ημέρες. Δεν έλαβε αγωγή πλην παρακεταμόλης. Ο βιοχημικός έλεγχος 10 μέρες μετά τη διάγνωση ήταν φυσιολογικός.   Φαρμακευτική αγωγή: Παρακεταμόλη ~ 4 gr ημερησίως τις τελευταίες 4…

Περίπτωση ασθενούς (Νοέμβριος 2021)

Ποιο είναι το χρόνιο ηπατικό νόσημα της 58χρονης ασθενούς της φωτογραφίας; Αυτοάνοση ηπατίτιδα Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα ΙgG4-σχετιζόμενη σκληρυντική χολαγγειτίδα"

Περίπτωση ασθενούς (Δεκέμβριος 2019)

Άνδρας 84 ετών προσέρχεται με πρωτοεμφανιζόμενο, γενικευμένο κνησμό, καταβολή δυνάμεων και υπέρχρωση ούρων από 10ημέρου. Δεν αναφέρει πυρετό, κοιλιακό άλγος ή άλλο συνοδό σύμπτωμα.   Ατομικό ιστορικό Αρτηριακή Υπέρταση υπό Ραμιπρίλη και Καλοήθης Υπερτροφία Προστάτη υπό Ντουταστερίδη/Ταμσουλοζίνη. Δεν καπνίζει αλλά αναφέρει περιστασιακή κατανάλωση μέτριας ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης. Προ μηνός, αναφέρει επεισόδιο πνευμονίας, που αντιμετωπίστηκε κατ’…

Περίπτωση ασθενούς (Ιούνιος 2018)

Ασθενής 22 ετών (DOB: 01-05-1995) προσέρχεται στο ηπατολογικό ιατρείο λόγω γνωστής χρόνιας ηπατίτιδας Β (ΧΗΒ), με HBeAg θετικό, γνωστής από παιδικής ηλικίας. Υ: 1.80 μ, Β: 72 κιλά Δεν καπνίζει, δεν πίνει αλκοόλ και δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας. Η μητέρα του πάσχει επίσης, από ΧΗΒ και λαμβάνει tenofovir (παρακολουθείται σε άλλο ηπατολογικό ιατρείο) .…

Περίπτωση ασθενούς (Απρίλιος 2018)

Άνδρας ασθενής 32 ετών, Αλβανικής καταγωγής, προσήλθε στο ηπατολογικό ιατρείο λόγω τρανσαμινασαιμίας (ALT 120 U/L) το 2013. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε HBV/HDV συλλοίμωξη [HBsAg (+), antiHBc (+), antiHBe (+),HBeAg (-), antiHBs (-), anti-HDV (+) ] με συνοδά επίπεδα HBV DNA 402 IU/ml και HDV RNA 10.420 IU/ml και στάδιο ίνωσης F3 (Fibroscan). Ποια θεραπεία…

Περίπτωση ασθενούς (Μάιος 2017)

Γυναίκα ηλικίας 43 ετών, από την Ελλάδα πάσχουσα από φαινόμενο Raynaud την τελευταία 5ετία προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία λόγω διαταραχών στην ηπατική βιοχημεία. Ύψος 188 cm, σωματικό βάρος 100 Kgr. Δεν ανέφερε άλλα προβλήματα υγείας, ούτε χρόνια λήψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής ή βοτάνων. Η ασθενής δεν ανέφερε κνησμό ή ξηροστομία/ξηροφθαλμία. Κατά την κλινική εξέταση δε…

Περίπτωση ασθενούς (Φεβρουάριος 2017)

Ασθενής ηλικίας 65 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω ήπιας διάτασης της κοιλιάς από μηνός και άτυπου κοιλιακού άλγους. Ο ασθενής έπασχε από κίρρωση λόγω χρόνιας ηπατίτιδας Β υπό εντεκαβίρη από 7ετίας με φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες και σε πλήρη ιολογική καταστολή (μη ανιχνεύσιμο HBV DNA) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που παρακολουθείτο στο τακτικό ηπατολογικό…

Περίπτωση ασθενούς (Σεπτέμβριος 2016)

Άνδρας 59 ετών με ΗΒsAg (+), HBeAg (-), ALT 35IU/L και HBV-DNA 520 IU/ml προσήλθε για προ-μεταμοσχευτικό έλεγχο. US: ασκιτική συλλογή. Λοιπός έλεγχος: κιρσοί οισοφάγου. Child-Pugh score: 11, MELD score: 22. Ο ασθενής εντάχθηκε στη λίστα και  ξεκίνησε άμεσα αντιική θεραπεία με ένα από τα νεότερα αντιικά φάρμακα (εντεκαβίρη ή τενοφοβίρη).    Μετά τη μεταμόσχευση,…