Ηπατίτιδα Α

Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία φλεγμονώδης νόσος του ήπατος που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Α (HAV). Ο ιός αυτός είναι ένας RNA πικορνα ιός με παγκόσμια κατανομή και διασπορά και προκαλεί μόνο οξεία ηπατίτιδα.

Φαρμακευτικές ηπατοπάθειες για το κοινό

Περισσότερα από 1000 φάρμακα συσχετίζονται με εκδήλωση ποικίλης μορφής ηπατοτοξικότητας. Συνολικώς, η ηπατοτοξικότητα των φαρμάκων είναι πολύ συχνή, αλλά, όσον αφορά το κάθε φάρμακο ξεχωριστά, παραμένει σπάνια.

Φαρμακευτικές Ηπατοπάθειες

Περισσότερα από 1000 φάρμακα συσχετίζονται με εκδήλωση ποικίλης μορφής ηπατοτοξικότητας. Συνολικώς, η ηπατοτοξικότητα των φαρμάκων είναι πολύ συχνή, αλλά, όσον αφορά το κάθε φάρμακο ξεχωριστά, παραμένει σπάνια