Περίπτωση ασθενούς (Δεκέμβριος 2019)

Άνδρας 84 ετών προσέρχεται με πρωτοεμφανιζόμενο, γενικευμένο κνησμό, καταβολή δυνάμεων και υπέρχρωση ούρων από 10ημέρου. Δεν αναφέρει πυρετό, κοιλιακό άλγος ή άλλο συνοδό σύμπτωμα.   Ατομικό ιστορικό Αρτηριακή Υπέρταση υπό Ραμιπρίλη και Καλοήθης Υπερτροφία Προστάτη υπό Ντουταστερίδη/Ταμσουλοζίνη. Δεν καπνίζει αλλά αναφέρει περιστασιακή κατανάλωση μέτριας ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης. Προ μηνός, αναφέρει επεισόδιο πνευμονίας, που αντιμετωπίστηκε κατ’…