Περίπτωση ασθενούς (Σεπτέμβριος 2016)

Άνδρας 59 ετών με ΗΒsAg (+), HBeAg (-), ALT 35IU/L και HBV-DNA 520 IU/ml προσήλθε για προ-μεταμοσχευτικό έλεγχο. US: ασκιτική συλλογή. Λοιπός έλεγχος: κιρσοί οισοφάγου. Child-Pugh score: 11, MELD score: 22. Ο ασθενής εντάχθηκε στη λίστα και  ξεκίνησε άμεσα αντιική θεραπεία με ένα από τα νεότερα αντιικά φάρμακα (εντεκαβίρη ή τενοφοβίρη).    Μετά τη μεταμόσχευση,…